Đảm Bảo Giá Tốt Nhất khi chuyển khoản: Điều khoản và điều kiện

Flywire hướng tới cung cấp giá tốt nhất cho các thanh toán quốc tế. Nếu bạn tìm được tỉ giá ngân hàng nào tốt hơn trong vòng hai giờ đặt lệnh thanh toán chuyển tiền nội tệ qua ngân hàng (bao gồm cả thanh toán Boleto từ Brazil) cùng với Flywire, chúng tôi sẽ rẻ hơn.

English | 中文 | Español | 한국어 | 日本語 | Français | Português | Bahasa Indonesia | Tiếng Việt | العربية


Tài liệu cần thiết

 1. Đảm Bảo Giá Tốt Nhất chỉ hợp lệ với các thanh toán được đặt lịch đối với chuyển khoản ngân hàng bằng đồng nội tệ (bao gồm các thanh toán Boleto từ Brazil), nhưng chưa được thanh toán tới Flywire.
 2. Các phương thức thanh toán khác (v.d. thẻ tín dụng, ví điện tử, Ngân hàng điện tử vv.) KHÔNG áp dụng Đảm Bảo Giá Tốt Nhất.
 3. Tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ và so sánh các phí liên quan sẽ nằm trong khung thời gian hai giờ sau khi thực hiện đặt lịch.
 4. Chứng thư dưới dạng sao kê ngân hàng hoặc một ảnh chụp màn hình (bạn nên đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình) sẽ được yêu cầu. Các tài liệu này phải bao gồm:
  • Tỉ giá hối đoái ngân hàng chính thức và tất cả các phí liên quan với một nhãn ngày và giờ (Tỉ giá Yahoo, Google, hoặc các nguồn tỉ giá hối đoái tương tự KHÔNG được chấp nhận làm chứng thư).
  • Tên của người gửi phải xuất hiện trên tài liệu.
  • Tổng giá, bao gồm tất cả các phí liên quan, cho số lượng tiền giống như bạn đã đăng ký với Flywire.

Nộp yêu cầu của bạn

 1. Gửi sao kê ngân hàng tới [email protected] và cung cấp thông tin ID thanh toán Flywire của bạn trong email.
 2. Khi nhận được, Flywire sẽ xem xét và quyết định tính hợp lệ của thanh toán bạn yêu cầu với chương trình Đảm Bảo Giá Tốt Nhất. Một thành viên trong đội hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải thích về việc chấp thuận/từ chối. Vui lòng không gửi tiền của bạn lên Flywire trước khi bạn nhận được email chấp thuận/từ chối.
 3. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia Đảm Bảo Giá Tốt Nhất, vui lòng hướng dẫn ngân hàng gửi thanh toán bằng nội tệ của bạn. Không yêu cầu ngân hàng thanh toán bằng tỉ giá công bố hoặc theo ngoại tệ mong muốn của người nhận. Điều này có thể khiến thanh toán chậm trễ và/hoặc phát sinh các chi phí.

Điều kiện

 1. Đồng Ý hoặc Từ Chối chương trình sẽ chỉ được thông báo qua email.
 2. Chỉ hợp lệ với số tiền đã yêu cầu (theo ngoại tệ của người nhận in trên hóa đơn) trong chứng từ gốc của bạn.
 3. Chỉ hợp lệ với các chuyển khoản ngân hàng dùng nội tệ (bao gồm các thanh toán Boleto từ Brazil) do cá nhân kích hoạt, trực tuyến, hoặc qua điện thoại. Không hợp lệ với các phương thức thanh toán khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thẻ tín dụng, ví điện tử, ngân hàng điện tử, vv.
 4. Chỉ hợp lệ với các thanh toán cần chuyển đổi tiền tệ bởi Flywire.
 5. Không chấp nhận tỉ giá hối đoái thả nổi.
 6. Giới hạn một yêu cầu mở với mỗi người thanh toán tại một thời điểm.
 7. Giới hạn một yêu cầu với mỗi người thanh toán trong một giai đoạn 72 giờ.

Miễn trừ trách nhiệm: Flywire bảo lưu các quyền để quyết định tính hợp lệ hay không của các yêu cầu dựa trên tiêu chuẩn riêng của chúng tôi.
English | 中文 | Español | 한국어 | 日本語 | Français | Português | Bahasa Indonesia | Tiếng Việt | العربية