Terms & Conditions:
Coupon Offer Summer 2021

Payers who receive an email from [email protected] which contains a discount code, are eligible for a $50 discount on a single tuition payment equal or above U.S. $5,000 made through Flywire to a Flywire client in the United States.

Discount code terms and conditions:

 1. Valid only for tuition payments made through Flywire to a client university of Flywire’s in the United States.

 2. Valid only for payments delivered to the U.S. university between 2021-08-05 and 2021-10-01, which are not subsequently reversed.

 3. Valid only for individual payers. Agents do not qualify.

 4. Valid only for payments made in a non-U.S. dollar currency and requiring a currency conversion to U.S. dollars.

 5. Valid for one-time use only.

 6. Valid for use only by the recipient of the email and the discount code can only be applied to tuition payments which use the same email address during the Flywire checkout process.

 7. Limit of one discount code per payer. No other rewards, discounts, or promotions (including Flywire’s Best Price Guarantee) can be combined with this campaign.

 8. To apply a discount code, it must be entered during the checkout process prior to completing the payment.

 9. Discount codes cannot be applied to payments already made.

 10. Flywire reserves the right to determine eligible and non-eligible payments in its sole discretion.


---

Điều khoản sử dụng: Phiếu giảm giá mùa hè năm 2021

Người thanh toán nhận được email từ [email protected] có bao gồm mã giảm giá, đủ điều kiện để được giảm giá $50 cho một lần thanh toán học phí với giá trị bằng hoặc trên 5,000 đô la Mỹ qua Flywire đến trường ở Mỹ.

Điều khoản và điều kiện mã giảm giá:

 1. Áp dụng cho các khoản thanh toán học phí được thực hiện qua Flywire cho một trường đại học khách hàng ở Mỹ của Flywire.

 2. Chỉ có hiệu lực cho các khoản thanh toán chuyển giao đến trường ở Mỹ từ ngày 2020-08-05 đến ngày 2021-10-01, mà sau đó không được đảo ngược

 3. Chỉ có hiệu lực cho người thanh toán cá nhân. Đại lý/Trung tâm tư vấn không đủ điều kiện.

 4. Chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ không phải là đô la Mỹ và cần quy đổi ngoại tệ ra đô la Mỹ.

 5. Chỉ có hiệu lực một lần

 6. Chỉ có giá trị sử dụng bởi người nhận email và mã giảm giá chỉ có thể được áp dụng cho các khoản thanh toán học phí sử dụng cùng một địa chỉ email trong quá trình thanh toán Flywire.

 7. Giới hạn một mã giảm giá cho mỗi người thanh toán. Không có phần thưởng, chiết khấu hoặc khuyến mãi nào khác (bao gồm Đảm bảo Giá Tốt nhất của Flywire) có thể được kết hợp với chương trình này.

 8. Để áp dụng mã giảm giá, bạn phải nhập mã này trong quá trình thanh toán trước khi hoàn tất thanh toán.

 9. Mã giảm giá không có hiệu lực cho các khoản thanh toán đã hoàn tất

 10. Flywire có toàn quyền quyết định các khoản thanh toán đủ điều kiện và không đủ điều kiện theo quyết định riêng của mình.


---


المستخدمون الذين يقومون بعمليات الدفع ويتسلمون البريد الإلكتروني من insider@flywire.com الذي يحتوي على كود الخصم، مؤهلون للحصول على خصم بقيمة 50 $ دولار أمريكي على كل عملية دفع للرسوم الدراسية بما يساوي 5000 $ دولار أمريكي أو أعلى من ذلك بشرط أن تتم عملية الدفع عبرFlywire وإلى عميل Flywire في الولايات المتحدة.

شروط وأحكام كود الخصم:

١- هذا العرض صالح فقط للمدفوعات الدراسية التي تتم عبر Flywire إلى إحدى الجامعات التي تتعامل مع Flywire في الولايات المتحدة.

٢- هذا العرض صالح فقط للمدفوعات التي يتم إرسالها إلى جامعة الولايات المتحدة في الفترة بين 2021-08-05 و 2021-10-01، والتي لا يتم إلغاؤها لاحقًا.

٣- هذا العرض صالح للأفراد الذين يقومون بعمليات الدفع أما الوكلاء فغير مؤهلين للحصول على هذا العرض.

٤- يسري هذا العرض على المدفوعات التي تتم بعملات أخرى بخلاف الدولار الأمريكي ولكن يُطلب تحويلها إلى الدولار الأمريكي.

٥- العرض ساري للاستخدام مرة واحدة فقط

٦- العرض سارٍ للاستخدام بواسطة الشخص الذي تلقى البريد الإلكتروني كما يمكن استخدام كود الخصم على الرسوم الدراسية التي تستخدم نفس عنوان البريد الإلكتروني خلال عملية تهيئة الدفع على Flywire .

٧- حد العرض هو كود خصم واحد لكل دافع. لا يمكن دمج أي مكافآت أو خصومات أو عروض ترويجية أخرى (بما في ذلك عرض ضمان أفضل سعر لـ Flywire) مع هذا العرض.

٨- لتطبيق كود الخصم، يجب إدراج الكود أثناء عملية تهيئة الدفع قبل إتمام الدفع.

٩ـ لا يمكن تطبيق أكواد الخصم على المدفوعات التي اكتملت وتم الانتهاء منها بالفعل

١٠- تحتفظ Flywire بحقها في تحديد المدفوعات المؤهلة وغير المؤهلة وفقًا لتقديرها الخاص.